Όροι Χρήσης

Καλώς ήλθατε στον ιστότοπο fdn-group.com. Κάνοντας χρήση του ιστoτόπου μας και του περιεχομένου του, συμφωνείτε αυτόματα με τους κάτωθι όρους.

Οι παρόντες όροι χρήσης αφορούν αποκλειστικά και μόνο το περιεχόμενο του Ιστοτόπου, που είναι ιδιοκτησία της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την Επωνυμία «FDN GROUP ΙΚΕ», με έδρα την οδό Λαέρτου 22, Πυλαία, Θεσσαλονίκη.

Οποιοδήποτε λογισμικό διατίθεται για φόρτωση από αυτόν τον διακομιστή, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της «FDN GROUP ΙΚΕ». Η χρήση καθ’ οιονδήποτε τρόπο εγγράφων από αυτόν τον διακομιστή περιορίζεται αποκλειστικά για πληροφοριακούς και μη εμπορικούς σκοπούς ή είναι μόνον για προσωπική ενημέρωση και δεν θα αντιγραφούν, ούτε θα τεθούν σε άλλο δίκτυο υπολογιστών, ούτε θα διανεμηθούν με άλλα μέσα επικοινωνίας. Δεν επέρχεται καμία απολύτως επέμβαση στα έγγραφα. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαγορεύεται αυστηρά από το νόμο και ενδέχεται να συνεπάγεται αυστηρές αστικές και ποινικές κυρώσεις. Οι παραβάτες θα διώκονται νομικά.

Η «FDN GROUP ΙΚΕ» δεν δηλώνει με κανέναν τρόπο ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα έγγραφα και στις ανακοινώσεις, που δημοσιεύονται σε αυτόν τον διακομιστή, είναι κατάλληλα για οποιονδήποτε σκοπό. Υπό οιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστείτε από τις επιλογές σας ή τις αποφάσεις σας βάσει  περιεχομένου του ιστοτόπου fdn-group.com, στις οποίες προβαίνετε με δική σας πρωτοβουλία και ευθύνη.
Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, η «FDN GROUP ΙΚΕ» αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, και αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Η «FDN GROUP ΙΚΕ» δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, δεν εγγυάται ότι ο ίδιος ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός ιστότοπος ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή σας, δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Η «FDN GROUP ΙΚΕ» δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνετε εσείς και σε καμία περίπτωση η «FDN GROUP ΙΚΕ». Είστε ελεύθεροι να κάνετε χρήση του παρόντος ιστοτόπου σύμφωνα με τον Νόμο και τα χρηστά ήθη.

Η ευθύνη για τα περιεχόμενα των συναλλαγών ανήκει αποκλειστικά σε σας. Η «FDN GROUP ΙΚΕ» δεν προβαίνει σε κανένα είδος διόρθωσης ή παρέμβασης στα δεδομένα που μεταφέρετε. Ζητάμε να συμπληρώνετε σωστά τα εξής πεδία (όνομα, διεύθυνση, μήνυμα) στις on-line φόρμες επικοινωνίας. Η χρήση του site fdn-group.com υπόκειται στους Ελληνικούς και τους Διεθνείς νόμους και συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε το site μας με σκοπό να παραβιάσετε αυτούς τους νόμους.

Με την χρήση του fdn-group.com συμφωνείτε και αναλαμβάνετε να μη χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην «FDN GROUP ΙΚΕ» ή σε οποιονδήποτε τρίτο, προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οποιουδήποτε προσώπου, παραβιάζει τις διατάξεις περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, προσβάλλει τα χρηστά ήθη, παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, είναι απόρρητο ή εμπιστευτικό ή αντίθετο σε ιδιωτικές συμβάσεις ή σε διατάξεις νόμου.

Επίσης, υποχρεούστε να μην μεταδίδετε οποιασδήποτε μορφής υλικό το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή και την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.  Επίσης με την χρήση του fedenet.gr αποδέχεσθε και συναινείτε ότι όλοι οι Εταίροι, οι Συνεργάτες, οι Υπάλληλοι, η Διοίκηση, οι προστιθέντες και άλλοι συνεργάτες της «FDN GROUP ΙΚΕ» δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τρίτους που χρησιμοποιούν το fdn-group.com. Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω εκτός των ποινικών ή και αστικών κυρώσεων επιφέρει και διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία ειδοποίηση.

Δεσμοί (links) προς άλλους ιστότοπους 


Ο Ιστότοπος fdn-group.com περιλαμβάνει links («συνδέσμους») προς άλλους ιστοτόπους τα οποία δεν ελέγχονται από τον ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Η «FDN GROUP ΙΚΕ» δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο των άλλων ιστοτόπων και δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη που τυχόν θα προκύψει από το περιεχόμενο αυτών των ιστοτόπων. Η «FDN GROUP ΙΚΕ» αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικά με τη χρήση των συνδεμένων ιστοτόπων, οι οποίοι χρησιμοποιούνται με κίνδυνο του χρήστη.

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η «FDN GROUP ΙΚΕ» για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν. Η «FDN GROUP ΙΚΕ» σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ή μπορεί να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοτόπων στους οποίους παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτές κατά οποιονδήποτε άλλον τρόπο.
Οποιοσδήποτε τρίτος επιθυμεί να εγκαταστήσει συνδέσεις με τον παρόντα διαδικτυακό τόπο  πρέπει να επικοινωνήσει για το σκοπό αυτό προηγουμένως με την «FDN GROUP ΙΚΕ». Η «FDN GROUP ΙΚΕ» διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την άδεια για τέτοιες συνδέσεις με τον διαδικτυακό της τόπο. Εάν παρόλα αυτά η «FDN GROUP ΙΚΕ» χορηγήσει την άδειά της για τέτοιες συνδέσεις, δεν υποχρεούται σε αντισταθμιστική σύνδεση.

Διαφήμιση


Η «FDN GROUP ΙΚΕ» δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στον ιστότοπο fdn-group.com και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας – σήματα


Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), όλο το περιεχόμενο του fdn-group.com, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, σήματα και σήματα υπηρεσιών της «FDN GROUP ΙΚΕ» και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, του Ευρωπαϊκού Δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε ψηφιακό ή μη  τρόπο. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Οι χρήστες του fdn-group.com αποδέχεστε ότι δεν σας παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγετε, αντιγράφετε, πωλείτε, μεταπωλείτε ή/και εκμεταλλεύεστε εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του fdn-group.com. Η εμφάνισή των ανωτέρω περιουσιακών δικαιωμάτων της  «FDN GROUP ΙΚΕ» στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Ισχύων Νόμος

Ο ιστότοπος έχει δημιουργηθεί και ελέγχεται από την «FDN GROUP ΙΚΕ» στη Θεσσαλονίκη και η Ελληνική Νομοθεσία θα καθοδηγεί την χρήση του παρόντος ιστοτόπου και την ερμηνεία του. Αν επιλέξετε να έχετε πρόσβαση στον παρόντα ιστότοπο από άλλη χώρα, έχετε την ευθύνη να ακολουθείτε τους Νόμους της χώρας αυτής. Οι παραπάνω όροι αποτελούν την πλήρη συμφωνία με την «FDN GROUP ΙΚΕ» η οποία έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε τροποποιήσεις στο περιεχόμενο του ιστοτόπου και στους ανωτέρους όρους χωρίς καμία προειδοποίηση.
 
Παρακολούθηση Διαδικτυακών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

H FDN GROUP (εφεξής αποκαλούμενη «η Εταιρεία») στα πλαίσια παροχής διαδικτυακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, παρέχει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να αγοράσουν το εκάστοτε πρόγραμμα που προσφέρεται, με τη χρήση πιστωτικής,  χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας.
Καθώς η παροχή των εκπαιδευτικών σεμιναρίων αφορά αποκλειστικά σε ηλεκτρονική διάθεση, δεν τίθεται θέμα μη παραλαβής της υπηρεσίας ή ελαττωματικότητας της.
Σε περίπτωση ωστόσο, που ο καταναλωτής - μετά την αγορά - του εκπαιδευτικού προγράμματος, δεν καταφέρει να παρακολουθήσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με υπαιτιότητα της Εταιρείας, η Εταιρεία δεσμεύεται να ενημερώσει έγκαιρα για τη μη πραγματοποίηση του προγράμματος αλλά και για την επιστροφή των χρημάτων εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών.
Αν προκύψει θέμα υπαναχώρησης ή ακύρωσης από μέρος του πελάτη, έως και 4 ημέρες πριν από τη διεξαγωγή του προγράμματος, η Εταιρεία θα προχωρήσει σε επιστροφή των χρημάτων εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών. Σε περίπτωση που η ακύρωση γίνει από πλευράς του καταναλωτή σε διάστημα μικρότερο των τεσσάρων (4) ημερών, δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων από μέρος της Εταιρείας, καθώς αυτά μεταφράζονται σε υλικά που θα έχουν δημιουργηθεί για τον καταναλωτή  (π.χ. ονομαστική βεβαίωση παρακολούθησης) με έξοδα της Εταιρείας.
Απαγορευμένες ενέργειες
Τα προγράμματα παρέχονται αποκλειστικά στο άτομο που έχει εξοφλήσει το ποσό συμμετοχής του. Κάθε πληρωμή συμμετοχής αφορά σε ένα φυσικό πρόσωπο. Δεν παρέχεται η δυνατότητα σε κανέναν συμμετέχων, να διαχειρίζεται, αναπαράγει, καταγράφει ή διαθέτει το παρέχον υλικό του εκάστοτε σεμιναρίου για επαγγελματική χρήση ή για χρήση προς τρίτους.

Ο κάθε συμμετέχων, συμφωνεί να μην χρησιμοποιεί ψευδή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να μην αναπαριστά ψευδώς τρίτο πρόσωπο ή οντότητα, δηλώνει ψευδώς ή ανακριβώς ή με οποιονδήποτε τρόπο αναπαριστά κατά παραπλανητικό τρόπο την σχέση που τον συνδέει με τρίτο πρόσωπο ή οντότητα.
 
Ασφάλεια πληρωμών

Οι Προσωπικές πληροφορίες (διεύθυνση, αριθμός χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας, αριθμός λογαριασμού, κλπ) είναι κωδικοποιημένες με κρυπτογράφηση TLS 1.1 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (SecureSocketsLayer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.
Η FDN GROUP δεν έχει πρόσβαση στα τραπεζικά σας δεδομένα, και δεν αποθηκεύει πληροφορίες σχετικές με την τράπεζα σας ή με την χρεωστική ή πιστωτική σας κάρτα. Επομένως παρακαλείσθε να εισάγετε τις λεπτομέρειες σχετικά με την πληρωμή σας σε κάθε παραγγελία που πραγματοποιείτε σε μας.
Η FDN GROUP δεν θα ευθύνεται για τυχόν ζημιές ή απώλειες (άμεσες ή έμμεσες) που θα υφίσταται μέλος του οποίου η κάρτα χρησιμοποιείται παράνομα ή χρησιμοποιείται με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο.
Η FDN GROUP δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιά που πιθανόν προκληθεί στον εξοπλισμό του υπολογιστή σας από ιούς, προγράμματα spyware, ή άλλα παρεμφερή κατά τη διάρκεια της σύνδεσης σας με την ιστοσελίδα μας. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε πρόγραμμα anti-virus και ότι τα υπόλοιπα προγράμματα προστασίας του υπολογιστή σας είναι ενημερωμένα.
 
Εγγραφή στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter)
Πραγματοποιώντας την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο (Newsletter), συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα που υπάρχει στην Ιστοσελίδα, επωφελείστε από ενημερώσεις σχετικά με τα νέα μας καθώς και νέες υπηρεσίες ή ηλεκτρονικά, εκπαιδευτικά προγράμματα.
Προκειμένου να εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter) της ιστοσελίδας, θα χρειαστεί να παρέχετε με την ελεύθερη συγκατάθεση σας, διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (e-mail).  Έχετε το δικαίωμα σε οποιαδήποτε στιγμή να απεγγραφείτε από την υπηρεσία επιλέγοντας την αντίστοιχη επιλογή που θα βρείτε στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας (“unsubscribe/διαγραφή”) και να μη λαμβάνετε στο εξής των ενημερωτικά δελτία, και προωθητικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εμάς.
 
Περιορισμός ευθύνης

Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αποκλίσεις της εικόνας και της ποιότητας του βίντεο βλέπετε στην οθόνη του προσωπικού σας υπολογιστή, καθώς και σε κάθε άλλη οθόνη οποιασδήποτε άλλης συσκευής (κινητό, laptop, tablet), δεδομένου των διαφορετικών τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή της εκάστοτε οθόνης.
Οι παρόντες Όροι Χρήσης θα  νοηματοδοτούνται, ερμηνεύονται και εφαρμόζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία της Ελληνικής Δημοκρατίας. Για οποιαδήποτε διαφορά που θα προκύψει από την εφαρμογή των παρόντων Όρων αρμόδια καθίστανται τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

Επικαιροποίηση των παρόντων όρων

Η Εταιρεία ενδέχεται να τροποποιήσει ή να μεταβάλλει τμήματα των εν λόγω Όρων Χρήσης σε οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς καμία πρότερη ενημέρωση. Παρακαλούμε ανατρέξτε πίσω στους εν λόγω Όρους Χρήσης σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να είστε πλήρως ενήμεροι για οποιεσδήποτε αλλαγές και ενημερώσεις. Συνεχιζόμενη χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας συνιστά αποδοχή των ενδεχόμενων αλλαγών.

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην παρακάτω διεύθυνση:
FDN GROUP IKE
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΛΑΕΡΤΟΥ 22, ΠΥΛΑΙΑ 55535
Τηλέφωνο: 2310383577
Email επικοινωνίας: info@fdn-group.com